บริษัท โกลเบิล เอ็กซ์เพรส เซ็นเตอร์ จำกัด
116/51 เอสเอสพี ทาวเวอร์ 2 ชั้น 14 ถนน ณ
ระนอง คลองเตย กทม 10110

+(66) 2-240-2451
Fax: (66) 2-240-2457/8

Email: sales@globalexpress.co.th